Rychlý kontakt

 737 205 977rychly kontakt2

Novinky

          novinky

Daňový kalendář

26.05.2014 daň z přidané hodnoty za 4/2014

02.06.2014 daň z nemovitostí 

Vedení účetnictví  

€ zpracování předaných účetních dokladů - předávání dokladů v sídle naší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

€ vedení zákonem stanovených knih a evidencí

€ vyhotovení přehledů, sestav a tabulek

€ průběžné vedení účetnictví s měsíčními uzávěrkami

€ evidence hmotného i nehmotného majetku

€ zpracování měsíční účetní závěrky

vedeni ucetnictvi